Строительство

и все что с ним связано

Перейти в раздел

Ремонт

и все что с ним связано

Перейти в раздел

Ремонт

и все что с ним связано

Перейти в раздел

Ремонт

и все что с ним связано

Перейти в раздел

Интерьер

и все что с ним связано

Перейти в раздел

Главная Новости

Постельное белье Roberto Cavalli

Опубликовано: 03.11.2020

Скажи мне, какой он по счету среди братьев и сестер,

и я скажу, какие у вас отношения в браке.

 

На одной из учебных групп мы затронули очень интересную тему отношений между братьями и сестрами. И системные расстановки очень наглядно показали, что привычки и мировоззрение, сформированные партнерами в родительской семье, тиражируются в дальнейшем и в их супружеских отношениях, перейдите сюда https://robertoc-home.ru/.

Ниже приведены результаты расстановочных тестов. Это, конечно же, средняя «температура по больнице». Ситуация в конкретной семье всегда будет отличаться от среднего уровня. Но даже усредненная информация может дать вам богатую пищу для размышления и, возможно, подскажет пути улучшения ваших отношений в партнерстве.  

Брак партнеров, которые в родительской семье были старшими детьми, больше подходит для совместного ведения бизнеса. Оба партнера имеют опыт заботы о младших, ответственны, серьезны, практичны, прагматичны. В таких отношениях мало места для игривости и смеха. Мало места для чувств. Зато много дел.

Планировать совместное времяпрепровождение нужно заранее: каникулы, отпуск, выходные. Сюрпризы здесь скорее помешают.

Старший брат в браке с единственной дочкой своих родителей будет бороться за право влиять, за роль первой скрипки в оркестре. Ему часто хочется сказать жене что-то назидательное, поправить, одернуть. А для жены, с которой родители пылинки сдували, такое отношение к себе – далеко не праздник. У неё ощущение, что муж смотрит на неё строго, а она перед ним как двоечница. Любой шаг оценивается. «Я как муха под микроскопом.   Я не могу позволить себе ярких чувств и необычного поведения, это может с его точки зрения оказаться неуместным или неправильным».

Дело в том, что он имеет опыт воздействия на других, опыт продавливания других, а у неё этого нет. И на внешнем уровне она будет уступать давлению, а внутри сопротивляться и протестовать.

Рекомендация для такой пары может следующей. До брака лучше присмотритесь друг к другу. Сможете ли вы сосуществовать в совместности? Выработайте взаимоприемлемые механизмы согласования мнений, так чтобы никому не было обидно. Общайтесь в диалоге, где каждый имеет равное право на свое мнение. В конце концов, выполняйте свои желания по очереди. Сегодня выполняем твоё желание, а завтра моё.      

 

Автор: Юрий Карпенков

uk

Скажи мені, який він за рахунком серед братів і сестер,

і я скажу, які у вас відносини в шлюбі.

На одній з навчальних груп ми торкнулися дуже цікаву тему відносин між братами і сестрами. І системні розстановки дуже наочно показали, що звички і світогляд, сформовані партнерами в батьківській родині, тиражуються в подальшому і в їх подружніх стосунках, перейдіть сюди https://robertoc-home.ru/.

Постельное белье Roberto Cavalli

Нижче наведені результати розстановочний тестів. Це, звичайно ж, середня «температура по лікарні». Ситуація в конкретній сім'ї завжди буде відрізнятися від середнього рівня. Але навіть усереднена інформація може дати вам багату поживу для роздумів і, можливо, підкаже шляхи поліпшення ваших відносин в партнерстві.

Шлюб партнерів, які в батьківській родині були старшими дітьми, більше підходить для спільного ведення бізнесу. Обидва партнери мають досвід турботи про молодших, відповідальні, серйозні, практичні, прагматичні. У таких відносинах мало місця для грайливості і сміху. Мало місця для почуттів. Зате багато справ.

Планувати спільне проведення часу потрібно заздалегідь: канікули, відпустка, вихідні. Сюрпризи тут скоріше завадять.

Старший брат в шлюбі з єдиною донькою своїх батьків буде боротися за право впливати, за роль першої скрипки в оркестрі. Йому часто хочеться сказати дружині щось повчальне, поправити, стримати. А для дружини, з якою батьки пилинки здмухували, таке ставлення до себе - далеко не свято. У неї відчуття, що чоловік дивиться на неї суворо, а вона перед ним як дівчинці. Будь-який крок оцінюється. « Я як муха під мікроскопом. Я не можу дозволити собі яскравих почуттів і незвичайного поведінки, це може з його точки зору виявитися недоречним або неправильним ».

Постельное белье Roberto Cavalli

Справа в тому, що він має досвід впливу на інших, досвід продавлювання інших, а у неї цього немає. І на зовнішньому рівні вона буде поступатися тиску, а всередині чинити опір і протестувати.

Рекомендація для такої пари може наступного. До шлюбу краще придивіться один до одного. Чи зможете ви співіснувати в спільності? Виробіть взаємоприйнятні механізми узгодження думок, так щоб нікому не було образливо. Спілкуйтеся в діалозі, де кожен має рівне право на свою думку. Зрештою, виконуйте свої бажання по черзі. Сьогодні виконуємо твоє бажання, а завтра моє.

Автор: Юрій Карпенков

видео Постельное белье Roberto Cavalli | видеo Пoстельнoе белье Roberto Cavalli
rss